read-books.club » Класика » Приказки, Руданський 📚 - Українською

Читати книгу - "Приказки, Руданський"

45
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Приказки" автора Руданський. Жанр книги: Класика. Наш веб сайт read-books.club дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС.
[xfgiven_link_download_pdf] [/xfgiven_link_download_pdf] [xfgiven_link_download_epub] [/xfgiven_link_download_epub] [xfgiven_link_download_fb2] [/xfgiven_link_download_fb2]
Електронна книга українською мовою «Приказки, Руданський» була написана автором - Руданський, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Бібліотека сучасних українських письменників "read-books.club". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "Класика".
Поділитися книгою "Приказки, Руданський" в соціальних мережах: 

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Додати в закладку:

Додати
1 2 ... 20
Перейти на сторінку:


ПРЕСЛІВ’ЯВір не вір, а не ка­жи: «Бре­шеш».I

Народився я на світ,


Як їдно­го ран­ня


Моя ненька за­баг­ла


Шпаків на снідан­ня.


А я, хло­пець-мо­ло­дець,


Пожалував ма­ми,


Серед лісу відпи­тав


Дупло зі шпа­ка­ми.


В дуп­ло ру­ку - не іде,


Голови не впхаю,


Сюди-туди край дуп­ла -


Та й сам улізаю.


Ходжу го­лий по дуплі…


Шпаченят до ка­та!


Я в па­зу­ху й за­гор­нув


Тії шпа­че­ня­та.


Вилізати б, так не то!..


Я й до­муд­ру­вав­ся,


Лиш со­ки­ру при­та­щив,


З дуп­ла про­ру­бав­ся.


Гиц із ду­ба на ко­ня!


Кінь собі бри­кає,


А со­ки­ра моя все


Зад йо­му ру­бає.


Нагадався за сім миль,


Назад по­ди­вив­ся,


А у ко­ня, як на сміх,


Лиш пе­ред ли­шив­ся.


Я і взяв­ся йо­му зад


З вер­би підправ­ля­ти,


І підпра­вив, та й заліг


На го­дин­ку спа­ти.


А кінь хо­дить по траві,


І пе­ред па­сеться,


А зад рос­те та й рос­те,


Аж до не­ба пнеться.


А для моїх шпа­че­нят


Того бу­ло й тре­ба -


Додряпались по вербі


До са­мо­го не­ба.


Пробудився - до шпаків -


Та де вже до ка­та!..


Аж на небі по­ло­вив


Свої шпа­че­ня­та!..


Ото зно­ву до вер­би!


А вер­ба й про­па­ла,


Бо ко­ня­ка на­пас­лась


Та й, знать, поб­ри­ка­ла.


Щастя тілько, що святі


Не горш­ки ліпи­ли,


Але якось на той час


Гречку мо­ло­ти­ли.


Розказав я їм біду,


Випросив по­ло­ви


Та з по­ло­ви ізсу­кав


Мотуз през­до­ро­вий.


Вп’яв до не­ба та й униз!


Мені й го­ря ма­ло!..


Аж до ни­зу на сім миль


Мотуза не ста­ло.


Згори й ка­жуть, що ска­чи!


Але я не хо­чу,


Що вгорі собі ур­ву,


То вни­зу над­то­чу.


І спус­ка­юсь собі вниз,


Мало й ос­тається,


Ще б ур­ва­ти кілька раз,


А мо­туз не рветься.


І висів я кілька літ,


Мамина ди­ти­на,


І ви­сох­ла, як дуп­ло,


Уся се­ре­ди­на.


А рій якось пролітав


Та ту­да й заб­рав­ся,


Наніс ме­ду, щільників,


Розхазяювався.


Наніс ме­ду кілька пуд,


Ну йо­го з бідою!..


Мотуз рветься - я в баг­но


Чуть не з го­ло­вою.


А тут якось по багні


І кач­ка хо­ди­ла,


На чуп­ри­ну наб­ре­ла,


Гніздо собі зви­ла.


Яєць мно­го на­нес­ла.


За дітей по­мов­ка,


Аж не­чис­тая не­се


Голодного вов­ка.


Та фур­ну­ла з го­ло­ви,


А той за­ви­нув­ся,


Поїв яй­ця та й на чуб


Хвостом обер­нув­ся.


А я за хвіст: «Гут­тю-га!»


А вовк на­ля­кав­ся


Та як ско­чить - я і - гоп!


На світ по­ка­зав­ся!

II

І ото вже я підріс,


Літ де­ся­ток бу­ло;


Дід хо­див ще без штанів,


А батька й не бу­ло.


То, бу­ва­ло, ко­ли хто


В гості зап­ро­шає,


То дід ся­де на по­лу


Та ме­не й пи­тає:


«А хто ж, си­ну, піде з нас?»


То я йо­го глад­жу:


«Та хто б, - ка­жу, - не пішов,


Все то їдно, - ка­жу. -


Або я піду ту­ди,


А ви сидіть, діду;


Або ви собі сидіть,


А я ту­ди піду».


А зи­мою хо­лод­но,


Нічим за­то­пи­ти,


То й пи­тається дідунь:


«Що, си­ну, ро­би­ти?»


А що ж, - ка­жу, - тра ко­мусь


Їхати в ду­би­ну!»


То, бу­ва­ло, й ка­же дід:


«Хто ж поїде, си­ну?»


То я й ка­жу: «Хоч сидіть,


А я не поїду!


Хоч по­сид­жу я за вас,


А ви їдьте, діду!»


То, бу­ва­ло, й їде дід…


А раз та­ки, в біса,


Потягнувся вже і я


За дідом до ліса.


Тілько вхо­ди­мо у ліс,


Аж ку­па ло­мач­чя!


Я со­ки­рою гу-гуп! -


Заєць з-під ло­мач­чя.


А ми собі не страшкі!..


«Гуттю-га!» - на зай­ця!


Та жи­венько до ло­мач -


Аж там сиві яй­ця.


«Заберімо!» - «За­берім!»


Зважили дрюч­ка­ми,


То на­си­лу що згор­нув


У шап­ку ру­ка­ми.


Ото я їх і приніс,


А в нас на ту по­ру


Розквокталася сви­ня,


Квокче ко­ло дво­ру.


«Пійміть, діду!» Дід пійняв,


Посадив на яй­ця…


То ми ма­ли шість волів,


Як орлів, від зай­ця.


Зараз та­ки й зап­ряг­ли,


Припічок зо­ра­ли,


То та­ко­го ж, ка­жу, ми


Того хліба ма­ли!..


Що як то вже нам женців


Прийшлося зби­ра­ти,


То без­ру­кая якась


Сама прий­шла жа­ти.


І на­жа­ла ж во­на нам


Та кіп наск­ла­да­ла,


І стеб­ла вже не бу­ло,


А та іще жа­ла.


«А що, си­ну? - ка­же дід. -


Треба спо­га­да­ти,


А де-то ми ті стир­ти


Будем зак­ла­да­ти?»


То, бу­ва­ло, я сид­жу


Та й дідові рад­жу:


«Адже у нас ко­мин е,


На ко­мині! - ка­жу. -


На ко­мині як скла­дем,


То й не тра су­ши­ти,


А на печі, як бог дасть,


Будем мо­ло­ти­ти!»


То, бу­ва­ло,свя­тий хліб


Аж ко­мин ко­ли­ше!..


Їдна тілько нам біда,


Що вклю­ну­лись миші.


А кіт якось на по­лу


Із діду­нем грав­ся,


Від діду­ня гиць на піч,


В за­кут­ку зак­рав­ся…


Та як хвос­том за­мах­нув -


Жиди б йо­го з’їли! -


То в по­мий­ни­цю стир­ти


Так і по­летіли!

III

А ото вже дід підріс


Та й і оду­бив­ся;


Після нього че­рез рік


І батько ро­див­ся.


Та ото вже тра бу­ло


Батька мені вчи­ти;


Але за­то, як нав­чив, -


То-то бу­ло жи­ти!


Все бу­ло у нас їдно:


Здатність і за­можність,


І ха­зяй­ст­во, й ре­мест­во,


І смак, і на­божність.


Мати лю­бить все пар­не,


А ми з батьком кис­ле,


Мати па­рить по се­лу,


А ми собі кис­нем.


Мати хо­дить цілий день,


Тілько ог­ля­дає,


А ми з батьком уночі


Вудку за­ки­даєм.


То, бу­ва­ло, та­ки так


В доб­рую го­ди­ну,


Як не клю­неться ко­жух,


То тяг­нем сви­ти­ну.


Купувати ко­ли що -


То ру­ка дри­жа­ла,


Зато ку­пим, то по нас


Аж зем­ля дви­жа­ла.


А на­божні що бу­ли,


То сох­ра­ни, бо­же!


Як до церк­ви се­ред дня


І не пус­тять, мо­же,


То, бу­ва­ло, уночі


Церкву підко­паєм,


Помолитись хоч на час


Таки повлізаєм.


То так собі роз­жи­лись,


Що й світли­цю ма­ли,


Світилося, ку­ди глянь,


Лиш стов­пи сто­яли!


А одежі що бу­ло!


Боже, твоя во­ле!


Вісім бу­ло свит бе­ри,


А все тіло го­ле.


Та й ха­зяй­ст­во та­ки ми


Поряднеє ма­ли,


Бо сусіди навк­ру­ги


В два плу­ги ора­ли.


Та й во­ли які бу­ли!


Рога не діста­ти,


Бо то чорт йо­го і мав


Кому дос­та­ва­ти.


А як по­ле ізо­рем,


То вже чиє кра­ще?


То.не на­ше, а чу­же,


То чу­же, не на­ше.


А раз ма­ти та­ки нам


Збитка ізро­би­ла:


Взяла батько­вий ко­жух


Та й греч­ку нак­ри­ла.


А ху­до­би бу­ло шмат,


Гречка лиш біліла,


Та з ко­жу­ха як пішла -


Чисто греч­ку з’їла.


А бу­ло й та­ке у

1 2 ... 20
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Приказки, Руданський», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Приказки, Руданський"